Služby

TECHNICKÁ SPRÁVA – ÚDRŽBA OBJEKTU

Vzduchotechnika

Chlazení

Topení

Měření a regulace

Vzduchotechnika

Chlazení

Topení

Měření a regulace

Elektroinstalace

Stavební práce

Datové systémy

EPS, EZS

Elektroinstalace

Stavební práce

Datové systémy

EPS, EZS

Systémy požární ochrany – od protipožárních dveří po hydranty a suchovody

Systémy požární ochrany – od protipožárních dveří po hydranty a suchovody

Všechny poskytované služby zajišťujeme komplexně od montáže nových zařízení, údržby a oprav, až po revize a zkoušky.